Projekt  pt.: „Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych”, POWR.03.01.00-00-DU37/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych 30 studentów/ek WYDZIAŁU MECHANICZNEGO poprzez:

 • realizację kształcenia dualnego,
 • płatne staże przemysłowe,
 • certyfikowane szkolenia zawodowe i językowe.

 

PLANOWANE URUCHOMIENIE w roku akademickim 2019/2020 na kierunek o profilu praktycznym:
SAMOCHODY I BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE DROGOWYM  -  STUDIÓW DUALNYCH (tylko stacjonarne)

Grupa docelowa: studenci rozpoczynający naukę w roku akademickim 2019/2020.

 

 

 

STUDIA DUALNE umożliwiają studentom połączenie nauki na studiach stacjonarnych z pracą zarobkową, przy jednoczesnej realizacji identycznego programu nauczania jak na studiach na kierunku praktycznym.

 

STUDIA DUALNE to nowy rodzaj studiów. Dawniej podobne studia nazywano  przemiennymi. W czasie studiów dualnych student uczy się i pracuje. Przebywa 2400h na Uczelni i 2400h (60 tygodni)  w przedsiębiorstwie kształcenia praktycznego realizując staż przemysłowy oraz 6 miesięczną praktykę zawodową.

Za każdy tydzień pracy w przedsiębiorstwie kształcenia praktycznego student otrzymuje wynagrodzenie  w wysokości 500zł.

Za pracę na stażu przemysłowym płaci Uczelnia

Staże przenysłowe mogą być realizowane w miejscu zamieszkania studenta.

 

KORZYŚCI ZE STUDIÓW DUALNYCH:
DLA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW

 • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej (w tym umiejętności organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania);
 • wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzyteoretycznej zdobytej na studiach w praktyce;
 • zdobywaniewiedzy niezbędnej w danej firmie i na konkretnym stanowisku pracy;
 • niezależnośćfinansowa studenta w czasie studiów;
 • bardzo wysoki wskaźnik zatrudnienia absolwentów;
 • stała opieka ze strony firmy i uczelni;
 • zespół wykładowców z doświadczeniem i praktyką;
 • możliwości gromadzeniamateriałów do pracy dyplomowej.

DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 • umożliwienie i zdecydowane ułatwienie rekrutacji efektywnych pracowników oraz zmniejszenie ryzyka podczas tego procesu;

 • umożliwienie odpowiedniego przygotowania swoich przyszłych pracowników;

 • włączenie przedsiębiorcówdo odpowiedzialności za równoważenie rynku pracy w województwie i w regionie.

PLANOWANY HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA STUDIACH DUALNYCH*

 

Semestr zimowy

Miesiące (X-II)

Semestr letni

(miesiące II-VI)

Miesiące

(VI-IX)

I rok

Zajęcia na Uczelni

(cały semestr)

Zajęcia na Uczelni –
(cały semestr)

1 dzień w tygodniu – wizyty studentów w przedsiębiorstwach,
w których możliwa będzie realizacja staży przemysłowych

VI--IX

Staż przemysłowy

W przedsiębiorstwie kształcenia praktycznego
(13 tygodni, 520h)

II rok

Zajęcia na Uczelni
3 dni w tygodniu

(pon., wt.  śr.)

Staż przemysłowy

2 dni w tygodniu (cz., pt)

15x16h=240h (6 tyg.)

Zajęcia na Uczelni
3 dni w tygodniu

(pon., wt.  śr.)

Staż przemysłowy

2 dni w tygodniu (cz., pt)

15x16h=240h (6 tyg.)

VI--IX

Staż przemysłowy

W przedsiębiorstwie kształcenia praktycznego
(13 tygodni, 520h)

III

rok

Zajęcia na Uczelni
3 dni w tygodniu

(pon., wt.  śr.)

Staż przemysłowy

2 dni w tygodniu (cz., pt)

17x16h=320h (8 tyg.)

Praktyka zawodowa

(6 miesięcy)

VIII-IX

Staż przemysłowy

W przedsiębiorstwie kształcenia praktycznego
(5 tygodni, 200h)

IV

rok

Zajęcia na Uczelni
2 dni w tygodniu

(pon., wt.)

Staż przemysłowy

3 dni w tygodniu
(śr.,cz., pt)

15x24h=360h (9tyg.)

 

*) - Uczelnia zastrzego sobie prawo do zmiany harmonogramu studiów dualnych

 

PLANOWANY MERYTORYCZNY PLAN STAŻU PRZEMYSŁOWEGO**

 

I Moduł praktyczny: Zapoznanie ze strukturą i organizacją przedsiębiorstwa kształcenia praktycznego (13 tygodni - 520h, czas realizacji VI -  IX 2020r – II semestr studiów)

II Moduł praktyczny:  Zaangażowanie w działania inżynierskie. Udział w realizacji kilku mniejszych projektów (25 tygodni - 1000h, czas realizacji X 2020 – IX 2021 – III i IV semestr studiów)

III Moduł praktyczny: Rozwijanie i doskonalenie działań inżynierskich. Samodzielnie wykonanie dwóch mniejszych lub jednego dużego projektu (13 – tygodni 520h + 6 miesięczna praktyka zawodowa; czas realizacji X 2021 – IX 2022 – V i VI semestr studiów)

IV Moduł praktyczny: Zastosowanie w praktyce pogłębionej wiedzy teoretycznej w środowisku pracy. Przygotowanie pracy dyplomowej (9 tygodni -  360h, czas realizacji X 2022-II 2023 – VII semestr studiów).

 

**) - Uczelnia zastrzego sobie prawo do zmiany meryttorycznego plany stażu przepysłowego

 

INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 

 

ASO MR sp. z o.o. sp. k. Autoryzowany Dealer Firmy Toyota

M. i R. Prasek Sp.J. Autoryzowany Dealer Firmy Peugeot

AUTO SERVICE, OPTIMAL Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Firmy Citroen

Romar Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Firmy Fiat

Zeszuta Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Firmy Mercedes

Ster sp. z o. o. Autoryzowany Dealer Firmy VW, Audi

Karasiewicz i Syn Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Firmy Renault

Michalczewski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Firmy Subaru

DIXI-CAR SA Autoryzowany Dealer Opel, Chevrolet, Mitsubishi

RAD MOTORS Autoryzowany Dealer Firmy  Ford

PPHU Strzałkowski Autoryzowany Dealer Firmy Honda

LOGIS PHU Zakład Usługowo Handlowy, Auto Serwis – Ciężkowski,

Duncan Sp. z o.o. Serwis Scania, ZTE Radom Sp. Z O.O.

Peter Renz Sp. z o.o. , Serwis ZF MS Automobile

CLAIMS HANDLING SYSTEM, Unique Service Solution Sp. z o.o.

eRZECZOZNAWCY, Omega Konsultant

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

PZU SA, WARTA SA, Compensa TU

POLCAR PPH

MAN Bus Starachowice

INFO-EKSPERT Sp. z o.o.

AUTODROM JASTRZĄB - Tor do doskonalenia nauki jazdy

 

 

Š Copyright 2008, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn