OFERTA DYDAKTYCZNA KATEDRYW zależności od rodzaju i trybu studiów studenci mają do wyboru szereg atrakcyjnych i przydatnych w przyszłej pracy zawodowej specjalności realizowanych przez Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.

Treść i specjalności kształcenia uwzględniają potrzeby lokalne i odpowiadają zapotrzebowaniu ogólnokrajowego rynku pracy.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  na kierunku o profilu ogólnoakademickim Mechanika i Budowa Maszyn IEPiM realizuje następujące specjalności:


I stopień (3,5-letnie studia inżynierskie)

II stopień (2-letnie studia magisterskie dla absolwentów studiów I stopnia)

Specjalność:


Specjalność:

  • eksploatacja samochodów
  • technika samochodowa i bezpieczeństwo w transporcie drogowym
  • eksploatacja samochodów
  • technika i rzeczoznawstwo samochodowe


 

Studia inżynierskie
na kierunku o profilu praktycznym
Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym

STANDARDOWE lub DUALNE (NOWOŚĆ)

 

 

Studia STANDARDOWE na kierunku SiBwTD

Studia I stopnia (inżynierskie) o profilu praktycznym prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ukończenie studiów gwarantuje uzyskanie stopnia inżyniera i uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia  (magisterskie).

Wyróżnikiem studiów o profilu praktycznym są: znaczny udział w programie studiów przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych prowadzonych przez wykładowców  posiadających doświadczenie praktyczne oraz 6-miesięczna praktyka zawodowa
w renomowanych przedsiębiorstwach zajmujących się motoryzacją lub bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów umożliwiają naszym absolwentom zdobycie interesującej pracy m. in. w stacjach obsługi, naprawy i kontroli pojazdów, w salonach sprzedaży nowych i używanych samochodów, w firmach ubezpieczeniowych i transportowych, w wydziałach komunikacji miast i gmin, w wydziałach ruchu drogowego Policji, w sektorze produkcji i dystrybucji paliw oraz innych produktów naftowych. Nasi absolwenci mogą zostać doradcami motoryzacyjnymi, a także rzeczoznawcami samochodowymi o wysokim poziomie kompetencji. Mogą również ubiegać się o uzyskanie certyfikatu rzeczoznawcy samochodowego. Absolwenci, mając także przygotowanie z zakresu zarządzania i procesów logistycznych w eksploatacji, mogą pracować na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych, w bazach materiałowych, w firmach kurierskich, spedycyjnych, centrach logistycznych, a także w firmach produkujących i sprzedających części i akcesoria samochodowe. Nasi absolwenci przygotowani są również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w szeroko rozumianym obszarze motoryzacji.

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

Studia trwają 7 semestrów i obejmują około 2400 godzin dydaktycznych oraz 6 miesięcy praktyki zawodowej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone będą wspólnie z zajęciami na studiach dualnych i będą odbywały się 3 dni w tygodniu (poniedziałek – środa). Praktyka zawodowa realizowana będzie na 6 semestrze studiów w renomowanych firmach w Polsce lub za granicą.

 

Studia niestacjonarne I stopnia

 

Studia trwają 7 semestrów i obejmują około 1400 godzin dydaktycznych oraz 6 miesięcy praktyki zawodowej.

Praktyka zawodowa realizowana będzie na każdym semestrze studiów w renomowanych firmach w Polsce. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej w oparciu zatrudnienia w firmach związanych z branżą motoryzacyjną.

 

Studia DUALNE na kierunku SiBwTD

STUDIA DUALNE to umożliwienie studentom połączenia nauki na studiach stacjonarnych z pracą zarobkową, przy jednoczesnej realizacji identycznego programu nauczania jak na studiach standardowych. więcej informacji

Š Copyright 2008, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn