LABORATORIAW Instytucie funkcjonuj± 24 laboratoria badawcze i dydaktyczne.

1. Laboratorium samochodów osobowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego
2. Hamownie silnikowe
3. Hamownia podwoziowa4. Laboratoria mechatroniki
5. Laboratorium elektrotechniki samochodowej
6. Laboratoria tribologiczne materiałów smarowych i paliw7. Laboratoria diagnostyki pojazdowej8. Laboratoriów badania powłok ochronnych

© Copyright 2008, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn