Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Mechaniczny

KATEDRA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

26-600 Radom, Al. Bolesława Chrobrego 45

 

 tel.: 0-48 361 76 42
fax : 0-48 361 76 44
e-mail: iepim@uthrad.pl


 © Copyright 2008, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn