HISTORIA INSTYTUTU


Od 1 października 1978 roku, wraz z początkiem samodzielności Uczelni i Wydziału Mechanicznego, decyzją ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, prof. dra hab. inż. Michała Hebdy, utworzono na Wydziale Mechanicznym dwa instytuty zajmujące się problematyką konstrukcji i eksploatacji pojazdów: Instytut Eksploatacji Pojazdów (IEP) oraz Instytut Teorii Konstrukcji Pojazdów i Urządzeń Transportowych (ITKPiUT). W momencie powstania dyrektorem IEP mianowano prof. dra hab. inż. Michała Hebdę, a dyrektorem ITKPiUT - doc. dra hab. inż Andrzeja Kowalewicza. W skład IEP wchodziły:Zakład Badań Eksploatacyjnych, Zakład Filtracji Płynów, Zakład Odnowy Pojazdów, Zakład Diagnostyki, Zakład Zastosowań Produktów Naftowych, Zakład Eksploatacji Silników Spalinowych, Zakład Eksploatacji Instalacji Elektrycznych Pojazdów, Zakład Technicznej Eksploatacji Pojazdów oraz Zakład Regeneracji Pojazdów. ITKPiUT tworzyły natomiast: Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Trybologii, Zakład Teorii i Konstrukcji Samochodów oraz Zakład Teorii i Konstrukcji Silników Spalinowych. W roku 1979 do Instytutu przeniesiono też (z Instytutu Budowy Maszyn) Zakład Mechaniki oraz Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego.


W roku 1980, na bazie IEP, utworzone zostało przy WSI w Radomiu Centrum Uczelniano-Przemysłowe Eksploatacji Pojazdów i Maszyn (CUPEPiM). Dyrektorem Centrum został prof. dr hab. inż. Michał Hebda. W roku 1981 do CUPEPiM włączona zostaje część ITKPiUT związana z pojazdami (Zakład Teorii i Konstrukcji Samochodów oraz Zakład Teorii i Konstrukcji Silników Spalinowych). W roku 1983 dyrektorem CUPEPiM zostaje prof. dr hab. inż. Ryszard Marczak.

Z dniem 15 lipca 1986 roku CUPEPiM zostało zlikwidowane, a na jego bazie powstało Międzyresortowe Centrum Eksploatacji Majątku Trwałego (obecnie Instytut Technologii Eksploatacji w Rdomiu - poza strukturą Uczelni) oraz Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn (IEPiM) na Wydziale Mechanicznym WSI w Radomiu.

Od momentu powstania IEPiM długoletnim jego dyrektorem był prof. dr hab. inż. Ryszard Marczak. W latach 1998-2003 dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz. W latach 2003-2008 dyrektorem IEPiM był dr inż. Mirosław Gidlewski. Od 2008 roku do 31.01.2019 dyrektorem IEPiM był prof. dr hab. inż. Sławomir Luft. Aktualnie dyrektorem Instytutu jest dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH.


Wykorzystano fragmenty tekstów zawartych w informatorze „50 lat Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej 1950-2000” pod redakcją prof. dra hab. inż. W. Blajera. (Wyd. Politechniki Radomskiej 2000)


Š Copyright 2008, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn