Od 01.04.2021r. uruchomili¶my nowy serwis internetowy
Katedry Pojazdów Samochodowych

Zapraszamy do zapoznania się z nasz± now± stron± internetow± https://kps.uniwersytetradom.pl

 

 

 


© Copyright 2019, Katedra Pojazdów Samochodowych